மாறு வேஷத்தில் கோயிலுக்குள் வந்த விஜய்

Vijay
Vijay
Vijay
Vijay

மாறு வேஷத்தில் பழனி முருகன் கோவிலுக்கு வந்த விஜய் காவி வேட்டி அணிந்து முகத்தை துண்டால் மறைத்து அதிரடியாய் சென்று வந்துள்ளார்.