மாதாந்த வாழ்க்கைச் செலவு கொடுப்பனவு

மாதாந்த வாழ்க்கைச் செலவுமாத்தளை மாவட்டத்தில் சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு மாதாந்த வாழ்க்கைச் செலவு கொடுப்பனவினை வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதன் பிரகாரம், ஒவ்வொரு சிறுநீரக நோயாளிக்கும் மாதாந்தம் தலா மூவாயிரம் ரூபா வழங்கப்படுமென்று மாவட்ட சமூக சேவைகள் மற்றும் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் எம்.என்.ஜி.கே.மீகஹகொட்டுவ தெரிவித்தார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]