மறைமுக வரிகளை குறைப்பதே புதிய வருமான சட்டமூலத்தின் நோக்கம்

புதிய வருமான சட்டமூலம் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை பாராளுமன்றத்தில சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது என்று நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்மூலம் மக்களின் சிரமங்களை குறைப்பது மாத்திரமின்றி மக்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள மறைமுக வரிகளை குறைத்து கூடுதலான வருமானம் பெறுவோருக்கு நேரடி வரிகளை அதிகரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]