மன்னார் – பேசாலையில் கடற்றொழில் துறைமுகத்தை நிர்மாணிக்க திட்டம்

மன்னார் – பேசாலையில் கடற்றொழில் துறைமுகத்தை நிர்மாணிக்க திட்டம்

மன்னார் – பேசாலையில் கடற்றொழில் துறைமுகத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

வட மாகாண பேண்தகு கடற்றொழில் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் இந்த நிர்மாண பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

இதற்கமைவாக 5,267 மில்லியன் ரூபா முதலீட்டில் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தவும், இந்த திட்டத்துக்காக நிர்மாணப்பணிகளுக்காக நிறுவனம் ஒன்றை தெரிவு செய்வதற்காக அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்ட நிலையியல் பெறுகைக்குழு மற்றும் தொழில்நுட்ப பாராட்டுக்குழுவை நியமிப்பதற்காக அமைச்சர் விஜித் விஜயமுனி சொய்சா சமர்ப்பித்த ஆவணத்துக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

வட மாகாணத்தில் கடற்றொழில் அடிப்படை வசதிகளை மேலும் மேம்படுத்துதல், நீர் உயிர்வாழ் உற்பத்தி மற்றும் வாழ்வாதார அபிவிருத்தியை நோக்கமாகக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் வட மாகாண பேண்தகு கடற்றொழில் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் பேசாலையில் கடற்றொழில் துறைமுகத்தை நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]