மத்திய மாகாண சபையின் ஆளும் தரப்பு உறுப்பிளர்கள் 11 பேர் சுயாதீனமாக இயங்கத் தீர்மானம்

மத்திய மாகாண சபையின் ஆளும் தரப்பு உறுப்பிளர்கள் 11 பேர் சுயாதீனமாகச் செயற்பட முடிவெடுத்திருக்கின்றனர் எனது தெரியவருகின்றது.

மத்திய மாகாண

மத்திய மாகாண சபையின் விளையாட்டு, இளைஞர் அலுவல்கள், கிராம அபிவிருத்தி, மகளிர் விவகார அமைச்சுப் பதவியிலிருந்து விலகிய பிரமித்த பண்டார தென்னக்கோனின் தலைமையில் இவர்கள் 11 பேரும் இயங்கத் தீர்மானித்திருகின்றனர் என்று மத்திய மாகாண சபையின் மூத்த உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த மாகாண சபையின் ஆளும் தரப்பு உறுப்பினர்களில் ஒருசாரார் மஹிந்த அணியான பொது எதிரணியின் பக்கம் சாய்ந்திருக்கின்றனர் எனவும், மாகாணசபையின் அலுவல்களுக்கு அந்தச் சபையின் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் ஆதரவைப் பெற்றுக்கொள்வதைக் காணக்கூடியதாக உள்ளது எனவும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]