மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மழை காரணமாக 16632 குடும்பங்கள் பாதிப்பு

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தொடர்சியாகப் பெய்துவரும் அடை மழை காரணமாக 16632 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 57051 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

வெள்ளம் காரணமாக இடம்பெயர்ந்த 242 குடும்பங்களைச் சேர்நத  691 நபர்கள்   3 இடைத்தங்கல் முகாம்களில் தங்கவைக்கப்ட்டுள்ளனர்.

கிழக்குப் பல்கலைக் கழக வந்தாறு மூலை வளாகத்தில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மாணவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோறளைப்பற்று வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 2296 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 8564 நபர்களும்;. கோறளைப்பற்று மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 1166 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 4075 நபர்களும், கோறளைப்பற்று செயலாளர் பிரிவில் 924 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 2989 நபர்களும், கோறளைப்பற்று மத்தி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 2916 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 9877 நார்களும்,  கோறளைப்பற்று தெற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 1646 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 5853 நபர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஏறாவூர்ப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 4260 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 13923 நபர்களும்;, ஏறாவூர் நகர் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 486  குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 1669 நபர்களும்,

மண்முனை மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 405 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 1592 நபர்களும், மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 137 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 546 நபர்களும், காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 604 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 2167 நபர்களும், மண்முனைப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 1112 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 3670 நபர்களும், மண்முனை தென் மேற்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 334 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 1037 நபர்களும், மண்முனை தென்கிழக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 86  குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 294 நபர்களும், போரதீவு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 260  குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 795 நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதுரை 27 வீடுகள் முழுமையாக சேதமடைந்துள்ளதுடன் 57 வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளன.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]