போக்குவரத்து பொலிஸ் பொம்மைகள் அறிமுகம்

போக்குவரத்து பொலிஸ் பொம்மைகள்

போக்குவரத்து பொலிஸ் பொம்மைகள் அறிமுகம்

வீதி ஓரங்களின் போக்குவரத்து பொலிஸார் போன்ற பொம்மைகளை வைத்து வாகனங்களின் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த புதிய திட்டம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து பொலிஸார் போன்ற பொம்மைகளை முக்கிய சந்திகள், சிறு நகரங்கள் மற்றும் விபத்துக்கள் ஏற்படக் கூடிய இடங்களில் நிறுத்துவதன் ஊடாக விபத்துக்கள் குறைக்க முடியும் என்ற எதிர்ப்பார்ப்பில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.

அநுராதபுர பொலிஸார் இந்த புதிய முறையை அறிமுகம் செய்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]