போக்குவரத்து சபை பஸ் கட்டணத்தை அதிகரிக்க பேச்சுவார்த்தை

எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதால், பஸ் கட்டணத்தை அதிகரிப்பது தொடர்பில் இலங்கை போக்குவரத்து சபை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பஸ் பயண கட்டணத்தை அதிகரிக்காவிட்டால் இலங்கை போக்குவரத்து சபை மீண்டும் நட்டத்தை எதிர்நோக்க வேண்டி ஏற்படும் என, சிரேஷ்ட பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த வருடத்தில் இலங்கை போக்குவரத்து சபை 12 மில்லியன் ரூபாய் இலாபத்தை பெற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

இவ்வாறான நிலையில், இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சலூகை விலையில் எரிபொருள் பெற்றுக்கொடுக்கப்பட்டால், பஸ் பயணக் கட்டணத்தை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படாது என, சிரேஷ்ட பேச்சாளர் கூறியுள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]