பொலிஸ் திணைக்களம் புதிய அமைச்சின் கீழ்…

அமைச்சின் கீழ் இருந்த பொலிஸ் திணைக்களம்சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான அதிவிஷேட வர்த்தமானி அறிவித்தலும்  வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]