பொருளாதார தடைகளை விதிப்பதும், அழுத்தம் கொடுப்பதும், அணுவாயுத வேலைத்திட்டத்தை தீவிரப்படுத்தும் – வடகொரியா

பொருளாதார தடைகளைமேலும் பொருளாதார தடைகளை விதிப்பதும், அழுத்தம் கொடுப்பதும், தங்களது அணுவாயுத வேலைத்திட்டத்தை தீவிரப்படுத்தும் என்று வடகொரியா எச்சரித்துள்ளது.

வடகொரியாவின் அணு குண்டு சோதனையை எதிர்த்து அண்மையில் புதிய பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்டன்.

இதனை வன்மையாக கண்டித்துள்ள வடகொரிய அரசாங்கம், இந்த தடைகள் மனிதாபிமானம் அற்றதும், தொழில்முறையற்றதுமாகும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வாறாயினும், வடகொரியாவிற்கு எதிராக மேலும் அழுத்தும் கொடுகும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க அமெரிக்காவும் சீனாவும் இணங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]