பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களின் வேதன அதிகரிப்பை வலியுறுத்தி இன்று கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுப்பு

பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நாளாந்த அடிப்படை வேதன அதிகரிப்பை வலியுறுத்தி இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்றது

ஒருமீ என்ற சிவில் சமூக அமைப்புகளின் ஒன்றியமும் ஏனைய சிவில் சமூக அமைப்புக்களும் இணைந்து ஆயிரம் இயக்கம் என்ற பொது பெயரில் இந்தப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளன.

கொழும்பு ஐந்துலாம்பு சந்தியில் ஆரம்பமாகியுள்ள இந்தப் போராட்டத்தில் பெருமளவானோர் பங்கேற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பெருந்தோட்டத் பெருந்தோட்டத் பெருந்தோட்டத் பெருந்தோட்டத் பெருந்தோட்டத் பெருந்தோட்டத் பெருந்தோட்டத்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]