பெண்களுக்கான தனிப்பெட்டிகள் ஒதுக்கப்பட்ட ரயில் சேவை இன்று முதல் ஆரம்பம்

சர்வதேச மகளிர் தினத்தையிட்டு அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் பெண்களுக்காக தனிப்பெட்டிகள் ஒதுக்கப்பட்ட ரயில் சேவை இன்று (08) ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சினால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட குறித்த நிகழ்வு, வியாங்கொடை புகையிரத நிலையத்தில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

இதன் ஆரம்ப நிகழ்வில் போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க, போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சின் கண்காணிப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹிருணிக்கா பிரேமச்சந்திரவும் கலந்துகொண்டார்.

 பெண்களுக்கான

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]