பெண்களின் உணர்ச்சிமிக்க பகுதிகள் என்னவென்று தெரியுமா!!

பெண்களின் உணர்ச்சிமிக்க பகுதிகள் என்னவென்று தெரியுமா!!

பெண்களுக்கு ஆண்களை விட கூச்சம் சற்றுக் கூடுதலாகவே இருக்கும். அவர்களை தொடும் போது அவர்களுக்கு கூச்சசுபாவம் சற்றுக்கூடுதலாகவே இருக்கும்.

பெண்களின் உணர்ச்சிமிக்க பகுதிகள்

கணவன் மனைவி எவ்வித சண்டை சச்சரவும் இல்லாது புரிந்துணர்வோடு வாழும்போது, அவர்களின் இல்லறம் இனிமையாக இருக்கும். கணவன் தன் மனைவியை சின்ன சின்ன வருடல்கள் மூலம் உச்ச நிலைக்கு கொண்டு போகலாம்.

முக்கியமாக பெண்களுக்கு ஆண்கள் சில இடங்களில் வருடும் பொது உணர்ச்சிகள் சற்று அதிகமாகவே இருக்கும்.

பெண்களின் உணர்ச்சிமிக்க பகுதிகள்

காது மடல் பகுதி

ஒரு பெண்ணின் காது மடல் பகுதியில் ஆண் முத்தமிடும் பொது பெண்கள் உணர்ச்சியின் எல்லைக்கே சென்றுவிடுவார்கள். மற்றும் அவ்வாறு செய்வது பெண்களுக்கு அதிக மகிழ்ச்சியை தரும்.

 

 

கழுத்தின் பின்புறம்

கழுத்தின் பின் புறம் முத்தமிடுவது, விரலால் தீண்டி வருடும் போது பெண்களுக்கு உணர்ச்சி அதிகமாகும்.

பெண்களின் உணர்ச்சிமிக்க பகுதிகள்

கால் விரல்களில் முத்தமிடுவது

முக்கியமாக, பெண்களின் கால் விரல்களில் முத்தமிடுவது, அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று. இதை மட்டும் நீங்கள் செய்தால் போதும் அவர்கள் எப்போதும் உங்களுடன் நெருக்கமாகவே இருப்பார்கள்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]