புகைப்பிடிப்பதால் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனை.

 

புகைப்பிடிப்பதால் ஆண்களுக்கு ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சனை.

உலகிலே ஆண்கள் மத்தியில் ஆண்மை குறைபாடு என்பது பெரும் பிரச்சனையாகவே இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணங்களாவது புகைபிடித்தல், குடிப்பழக்கம் போன்றனவாகும்.

அண்மையில் அமெரிக்காவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், ஆண்களின் அதிகமானோர் போதைப்பழக்கவழக்கங்களால்தான் இக்குறைபாடு ஏற்படுகிறது என அதிர்ச்சித்தகவல் கிடைத்துள்ளது.

அதேபோன்று எவ்வித போதைப்பழக்கங்களும் இல்லாதவர்களிடம் பரிசோதனை செய்தபோது அவர்களின் விந்தணு வீரியத்தில் குறைபாடுகள் எதுவுமில்லை. அவர்கள் திடமாகவே இருக்கிறார்கள்.

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]