பிரான்சில் நிர்வாணப்பூங்கா ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது

பிரான்சில் நிர்வாணப்பூங்கா ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.

உலகிலே முதலாவது நிர்வாணப் பூங்காவொன்றை பொதுமக்களுக்காக திறந்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவுத்துள்ளன.

இப்பூங்கா பிரான்ஸ் தலைநகரான பாரீஸுக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மற்றும் இப்பூங்காவில் சில வரைமுறைகள் இருக்கின்றன.

காலை 8மணி முதல் மாலை 7.30 வரை திறந்திருக்கும் எனவும் அப்பூங்காவின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. பூங்காவினை யாரும் பயன்படுத்தலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

முக்கியமாக அப்பூங்காவின் நிர்வாகம் தெரிவித்ததாவது, பூங்காவுக்கு வருபவர்கள் நிர்வாணமாக இருந்து இயற்கையை ரசிங்கவேண்டுமே தவிர உடலுறவு மற்றும் பாலியல் சேட்டைகளில் ஈடுபடக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]