பிகினி மாறிட்டாரே

தென்னிந்தியதொலைக்காட்சி தொடர்கதைகளில் மிகவும் பிரபல்யமாக நாயகிகளில் சோனாரிக்கா.

இவர்பிரபல தொலைக்காட்சி ஒன்றில் கடந்த 3 வருடங்களாக “Devo Ke Dev Mahadev” எனும் பக்தி தொடர்கதையில் நடித்துவருகின்றார்.

பிகினிக்கு மாறிட்டாரே

இவர் தனது விடு றை காலங்களை கழிப்பதற்காக சென்றிருந்த போது பிடிக்கப்பட்ட பிகினி புகைப்படங்களை தனது இன்ஸ்ட்ரகிரமில் பதிவேற்றி ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுத்துள்ளார்.

பிகினிக்கு மாறிட்டாரே

ஆரம்பகாலங்களில் அவர் மிகவும் கவர்ச்சியான புகைபடங்களை தனது இன்ஸ்ட்டர்கிராமில் பதிவிட்டு வந்தார். ஆனாலும் பக்தி தொடர் நாடகத்தில் நடித்துவந்ததன் பின்னர் அவர் அந்தபடங்களை அழித்து விட்டார்.

பிகினிக்கு மாறிட்டாரே

ஆனாலும் தற்போது மீண்டும் அவர் அதேபோன்ற புகைப்படங்களை பதிவிடுவது வியப்பாக இருக்கின்றது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]