பார்ப்பவர் கண்களில் கண்ணீரை வரவழைக்கும் நம் நாட்டு கலைஞர் ஜோயலின் ‘ஏஞ்சல்’

தற்போதைய இளைஞர்கள் தனக்கான ஒரு இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள தற்போது பல முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுவரும் நிலையில், அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னுதாரணமாக ஜோயல் தற்போது திகழ்ந்து வருகின்றார்.

அவருடைய அதிகமான குறுந்திரைப்படங்கள் பல விருதுகளை அள்ளி வரும் நிலையில், தற்போது ‘ஏஞ்சல்’ எனும் குறுந்திரைப்படத்ததை அனைவரின் ஆசீர்வாதத்தின் கீழ் வெளியிட்டுள்ளார்.

பார்ப்பவர் கண்களில் கண்ணீரை தானாகவே வரவழைக்கின்றது. மேலும் இவருடைய படைப்புகள் இலங்கை திரைப்படத்துறையில் கால்பதிக்க யுனிவர்சல் தமிழ் அவரை வாழ்த்துகின்றது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]