பாராளுமன்றில் 15,16ம் திகதிகளில் இடம்பெற்ற அசம்பாவிதங்கள் குறித்த விசேஷ பொலிஸ் விசாரணை

15 மற்றும் 16 ஆம் திகதிகளில் சபையில் நடந்த அசம்பாவிதங்கள் குறித்து விசேஷ பொலிஸ் விசாரணை.

அவை பற்றி ஆராய பிரதி சபாநாயகர் தலைமையில் விசேட குழு ஒன்றும் நியமனம்..”

பாராளுமன்றம் காலை 10.30 மணிக்கு கூடியபோது சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய அறிவித்தார்.

பாராளுமன்ற ஒழுங்குப்பத்திரம் இத்துடன் இணைப்பு

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]