பாராளுமன்றில் ஏற்பட்ட பதற்ற நிலை காரணமாக பாராளுமன்றை ஒத்திவைக்காமலேயே எழுந்து சென்ற சபாநாயகர்

பாராளுமன்றில் சற்று முன்னர் ஏற்பட்ட பதற்ற சூழ்நிலையை அடுத்து சபாநாயகர் பாராளுமன்றை ஒத்திவைக்காமலேயே தனது நாற்காலியை விட்டு எழுந்து சென்றுள்ளார்.

பாராளுமன்றில் ஏற்பட்ட கைகலப்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தண்ணீர் போத்தல்கள் மற்றும் குப்பை கூடைகளை சபாநாயகரை நோக்கி தூக்கியெறிந்ததையடுத்தே சபாநாயகர் எந்த வித அறிவிப்பையும் விடுக்காது நாற்காலியை விட்டு எழுந்து சென்றள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]