பாராளுமன்றத்தில் ஏற்பட்ட மோதலில் ஏற்பட்ட செலவுகள் எவ்வளவு தெரியுமா??

கடந்த மாதம் 14,15 மற்றும் 16ம் திகதிகளில் இடம்பெற்ற மோதலின் காரணமாக சுமார் 2 இலட்சத்து 60 ஆயிரம் ரூபா பெறுமதியான அரச சொத்துகளுக்கு சேதமடைந்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பாராளுமன்றத்தின் உள்ள வாக்கடுப்பு இலத்திரனியலில் மோதலின் காரணமாக சேதமடைந்த பெறுமதி மாத்திரம் 2 இலட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபா ஆகும்..

பாராளுமன்றத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கம்பிகளை சேதப்படுத்தப்பட்டது அதனை புனரமைப்பதற்கு 30ஆயிரம் ரூபா செலவாகும் என தெரிவித்துள்ளனர்..

புத்தகங்கள் போன்ற பொருட்களிம் சேதங்கள் குறித்தும் கணக்கெடுக்கப்படுகிறது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]