பஸ் சாரதிகளுக்கு எதிராக, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

அட்டவணையிடப்பட்ட நேரத்துக்கு, பயண இலக்கை அடையாத பஸ் சாரதிகளுக்கு எதிராக, கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று, மேல் மாகாண பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபையின் பொதுமுகாமையாளர் ஜகத் பெரேரா, தெரிவித்தார்.

பஸ்களின் பயண இலக்கு சரியான நேரத்துக்கு அடையப்படுவது இல்லை என்பது தொடர்பாக, பல்வேறு முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

“பயணிகளை ஏற்றுவதற்காக, பஸ் சாரதிகள், ஒவ்வொரு பஸ் தரிப்பிடத்திலும், சுமார் 15 நிமிடத்துக்கு மேலாக நிறுத்தி வைப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. ஒவ்வொரு பஸ்ஸுக்கும் ஆரம்ப நேரமும் பயண இலக்கை அடையும் நேரமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனைக்கொண்டு, பஸ் சாரதிகள், சாதாரண வேகத்துடன், பஸ்ஸை செலுத்தக்கூடியதாக உள்ளது” என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

இந்தக் கட்டுப்பாடுகள், தனியார் மற்றும் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபைக்குச் சொந்தமான பஸ்கள் இரண்டுக்கும் அமுல்படுத்தப்படவுள்ளன.

இது தொடர்பாக, பொதுமக்கள் முறைப்பாடுகளை செய்யவேண்டுமாயின், 115 559595, 0112871353 மற்றும் 0112871354 என்ற இலக்கங்களுக்கு அழைப்பை ஏற்படுத்தி முறைப்பாட்டை பதிவு செய்யலாம் என்று, அவர் மேலும் கூறினார். இந்தக் கட்டுப்பாடுகள், தற்போது அமுலில் உள்ளதகாவும் அவர் தெரிவித்தார்.