பஷிலுக்கு மனோ சவால்

கல்பிட்டியிலுள்ள பல தீவுகளை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்வதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் பஷில் ராஜபக்ஷ நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாகவும், முடியுமானால் இது பொய்யானது என்பதை பஷில் ராஜபக்ஷ நிரூபிக்கட்டும் என அமைச்சர் மனோ கணேசன் இன்று (08) பகிரங்க சவால் விடுத்துள்ளார்.பஷிலுக்கு

கடந்த அரசாங்கத்தில் நாட்டின் நிலப் பரப்பு மட்டுமன்றி, கடல் பரப்பையும் வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுத்திருந்தனர்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]