பள்ளி மாணவிகள் மதுபோட்டல்களுடன் அடிக்கும் கூத்தை நீங்களும் பாருங்களே

தற்போது மதுவிற்கு அடிமையாகி பலகுடும்பங்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களை அனுபவித்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் கூட இரண்டு மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டனர்.

தனது தந்தை குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகியுள்ளார் என்றும் நிறுத்துவதில்லை என்றும் இதனால் மனம் வெறுத்து தற்கொலை முடிவினை எடுத்தனர்.

ஆனால் தற்போது பள்ளி மாணவிகளே குடிப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகியுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பெற்றோர்கள் நம்பிக்கை வைத்து அனுப்பும் மாணவிகள் இவ்வாறான கெட்டப்பழக்கத்திற்கு ஆழாகி அடிக்கும் கூத்தைப் பாருங்க.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]