2019 ஆம் ஆணடுக்கான உலகக் கிண்ணத் தொடரானது எதிர்வரும் மே மாதம் 30 ஆம் திகதி இங்கிலாந்தில் ஆரம்பமாகவுள்ள நிலையில் இதில் கலந்துகொள்ளும் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியினரின் உத்தியோகபூர்வ ஜேசியையும், பயிற்சி ஜேசியையும் (Jersey) இலங்கை கிரிக்கெட் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.

பல இலட்சம் ரசிகர்களின் பல இலட்சம் ரசிகர்களின் பல இலட்சம் ரசிகர்களின் பல இலட்சம் ரசிகர்களின்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]