பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது நீர்தாரைப் பிரயோகம்

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மீது கண்ணீர் புகைக்குண்டு மற்றும் நீர்தாரைப் பிரயோகம் என்பன மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

உயர்கல்வி அமைச்சுக்கு முன்னால் வைத்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை கண்ணீர் புகைக்குண்டு மற்றும் நீர்தாரைப் பிரயோகம் மேற்கொண்டு பொலிஸார் கலைத்துள்ளனர்.

சைட்டம் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு எதிர்ப்பு வெளியிட்டு அனைத்து பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினால் இந்த ஆர்ப்பாட்ட பேரணி முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது.
Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]