பர்தா அணிந்து வந்த ஆண் ஒருவர் வத்தளை பொலிஸாரால் அதிரடி கைது

பெண்போல பர்தா அணிந்து வந்த ஆண் ஒருவரை வத்தளை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்த பொலிஸாரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

இது குறித்து மேலதிக தகவல்களை வத்தளை பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பர்தா அணிந்து பர்தா அணிந்து பர்தா அணிந்து

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]