பரீட்சை முறைக்கேடு தொடர்பில் 15 முறைப்பாடுகள்

பரீட்சை முறைக்கேடு கல்விப் பொதுத் தராதர பரீட்சையில் கையடக்கத் தொலைபேசியை பயன்படுத்திய மாணவன் குறித்த விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கணிதப் பாட பரீட்சை வினாத்தாளுக்கு விடையளிப்பதற்காக கையடக்கத் தொலைபேசியை பயன்படுத்திய மாணவன் குறித்த விசாரணைகளை பரீட்சைகள் திணைக்களம் ஆரம்பித்துள்ளதாக தெரவித்துள்ளது.

கொழும்பிலுள்ள பிரபல பாடசாலை ஒன்றிலிருந்து பரீடசைக்குத் தோற்றிய மாணவனே இவ்வாறு பரீட்சை முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இம்முறை கல்விப் பொதுத் தராதர பரீட்சை தொடர்பில் தற்போது வரை 15 முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருப்பதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் கூறியுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]