பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் டப்ளியு.எம்.ஜே.புஸ்பகுமார, கல்வியமைச்சுக்கு மாற்றப்பட்டார்

பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் டப்ளியு.எம்.ஜே.புஸ்பகுமார, கல்வியமைச்சுக்கு மாற்றப்பட்டார்

பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் டப்ளியு.எம்.ஜே.புஸ்பகுமார, உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் கல்வியமைச்சுப் பணிகளின் பொருட்டு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கல்வியமைச்சு இந்த தகவலை வௌியிட்டுள்ளது. பரீட்சை வினாத்தாள் ஒன்று வௌியான சம்பவம் ஒன்று தொடர்பான விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும் நோக்கிலேயே இந்த பதவி மாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]