பத்தேகம பகுதியில் Mi-17 ஹெலிகாப்டர் விபத்து

பத்தேகம பகுதியில், இலங்கை விமானப் படைக்கு சொந்தமான எம்ஐ 17 ஹெலிகொப்டர் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 ஹெலிகாப்டர் விபத்து

 ஹெலிகாப்டர் விபத்து  ஹெலிகாப்டர் விபத்து  ஹெலிகாப்டர் விபத்து

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]