நுவரெலியா மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ற வண்ணம் பிரதேச சபைகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்

நுவரெலியா மாவட்டத்தில்மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ற வண்ணம் நுவரெலியா மற்றும் அம்பேகமுவ பிரதேசசபைகள் மேலும் 6 பிரதேச சபைகளாக அதிகரிக்கப்பட்டன. அவ்வாறே நுவரெலிய மாவட்டத்திலுள்ள மூன்று பிரதேசசபைகளை 6 பிரதேசசபைகளாக அதிகரிக்குமாறு அமைச்சர் பழனி திகாம்பரம் மீண்டும் கோரிக்கை முன்வைத்துள்ளார்.

50,000 மக்கள் தொகைக்கு ஒரு பிரதேசசபை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதனை அவர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

அதனால் மூன்று இலட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வாழ்கின்ற கொத்மலை, வலபனே மற்றும் ஹங்குரன்கெத்த ஆகிய பிரதேச சபைகள் 6 பிரதேசசபைகளாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் பழனி திகாம்பரம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]