நுரைச்சோலையில் இரண்டு மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரங்கள் நிறுத்தம்

நுரைச்சோலை அனல் மின் உற்பத்தி நிலையத்தின் இரண்டு மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரங்களை அத்தியாவசிய திருத்தப் பணிகள் காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்துவதற்கு இலங்கை மின்சார சபை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரங்களை இன்று காலை முதல் நிறுத்துவதற்கு தீர்மானித்ததாக அந்த சபை கூறியுள்ளது.

அதன்படி தற்போது முதலாவது மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரத்தின் மூலம் மாத்திரம் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாகவும், அதனூடாக தேசிய மின்சார கட்டமைப்புக்கு 200 மெகாவோட் மின் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

முதலாவது மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரத்தில் காணப்படுகின்ற தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக அதில் இருந்து முழுமையான மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்று இலங்கை மின்சார சபை கூறியுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]