நாளை முதல் எரிப்பொருள் விலையில் மாற்றம்!

எரிபொருள் விலை சூத்திரத்திற்கேற்ப மாதாந்தம் 10 ஆம் திகதி எரிபொருட்களின் புதிய விலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் நாளை உலக சந்தையில் நிலவும் எரிபொருள் விலைகளுக்கேற்ப எரிபொருட்களுக்கான புதிய விலைகள் அறிவிக்கப்படும் என நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற காரணத்தினால் நாளை எரிபொருள் விலை சூத்திரம் இடம்பறவுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]