நாய் கடிக்கு உள்ளான மாணவி உள்ளிட்ட மூவர் வைத்தியசாலையில்

நாய் கடிக்கு உள்ளான மாணவி உள்ளிட்ட மூவர் வைத்தியசாலையில்

சாதாரண தர பரீட்சை எழுதச் சென்ற மாணவி உள்ளிட்ட மூவர், மீகஹாதென்ன பிரதேசத்தில் நாய்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

குறித்த நாய், நகரத்திலுள்ள ஏனைய சில நாய்களை கடித்த நிலையில், நாயை பிடித்த பிரதேசவாசிகள் அதனை சுகாதார வைத்திய அதிகாரியிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

நாய்கடிக்கு உள்ளான மாணவிக்கு ஆரம்ப சிகிச்சை வழங்கப்பட்ட நிலையில் பரீட்சையில் தோற்ற அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஏனைய இரண்டு நபர்களும் நாகொடை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், குறித்த மாணவி பரீட்சை நிறைவடைந்ததும் நாகொடை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]