நாட்டின் பொருளாதார ரீதியாக தன்னிறைவினை எற்படுத்தும் வகையில் உயர் மட்ட கலந்துரையாடல்

நாட்டின் பொருளாதார ரீதியாக தன்னிறைவினை எற்படுத்தும் வகையில் பொருளாதார தன்னிறைவினை கொண்டுள்ள வடமாகாணத்தினை எற்படுத்தல் என்னும் கருப்பொருளில் அரச அதிகாரிகளுடனான உயர் மட்ட கலந்துரையாடல் யாழ் திருநெல்வேலியில் உள்ள தின்ணை விருந்தினர் விடுதியில் நடைபெற்றது.


குறித்த கலந்துறையாடலுக்கு முன்னாள் ஐனாதிபதியும் நல்லிணக்க குழுவின் தலைவியுமான சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்கா மற்றும் இலங்கை வங்கி மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் இந்திரஜித் குமராசாமி ஆகியோர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

வடமாகாணத்தில் முக்கியமாக செயற்படுத்த வேண்டிய அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்கள், சமூக மேன்பாட்டு செயற்றிட்டங்கள், திட்டமிடல் கிராம சேவையின் நுண்கடன் செய்யற்றிட்டங்கள், இலகு கடன் திட்டங்கள் பற்றியும் இங்கு விரிவாக கலந்துறையாடப்பட்டன..

இக் கலந்துரையாடலில் யாழ்.மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் நாகலிங்கம்வேதநாயகன், மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் தேசப்பிரிய, இலங்கை வங்கியின் பிரதி மத்திய வங்கியின் ஆளுநர். கே.டி ரணசிங்க, மத்திய வங்கியின் பணிப்பாளர் திருமதி சிமோலி குணரட்ண, வடமாகாண பிரதித்துப்படுத்தும் மாவட்ட செயலாளர்கள், பிரதேச செயலாளர்கள், நிதி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]