முகப்பு News Local News நாடு பூராகவும் வைத்தியசாலைகளில் உள்ள வைத்தியர்கள் வேலைநிறுத்தம்

நாடு பூராகவும் வைத்தியசாலைகளில் உள்ள வைத்தியர்கள் வேலைநிறுத்தம்

அரச வைத்தியர்கள் நாளை வெள்ளிக்கிழமை வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளனர்.

நாடு பூராகவும் வைத்தியசாலைகளில் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இலங்கைக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இடையிலான சுதந்திர வர்த்தக உடன்டிபடிக்கைக்கு எதிராகவே இந்த போராட்டம் நடத்தப்படவுள்ளது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – info@universaltamil.com