இலங்கை நத்தார் மரம் கின்னஸ் சாதனை

இலங்கையில் அமைக்கப்பட்ட 72.1 மீற்றர் உயரமான  நத்தார் மரம், கின்னஸ் சாதனைப் படைத்துள்ளது.

துறைமுகங்கள் அமைச்சராக அமைச்சர் அர்ஜுண ரணதுங்க பதவி வகித்த போது இவரது தலைமையின் கீழ் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு கொழும்பு காலிமுகத்திடலில்  நத்தார் மரம் அமைக்கப்பட்டது.

அவ்வாறு அமைக்கபட்ட நத்தார் மரம் உலகிலேயே உயரமான நத்தார் மரமாக கின்னஸ் புத்தகத்தில் பதியப்பட்டுள்ளது.

கின்னஸ் சாதனை சான்றிதழ்,  உலக கின்னஸ் சாதனைக் குழுவினரால் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவிடம் இன்று(13) கையளிக்கப்படவுள்ளது.

இதேவேளை உலகின் மிக உயரமான  நத்தார் மரமாக கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு சீனாவில் அமைக்கப்பட்ட 55 மீற்றர் உயரமான  நத்தார் மரம் சாதனைப் படைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.