நட்ச்சத்திரங்கள் பல்பு வாங்கிய தருணங்கள்…

பிரபலங்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களது கவர்ச்சி தொடர்பிலும் ஆடை தொடர்பிலும் பெரும் கவனம் செலுத்துவார்கள். மேலும், தமக்கென ஒரு ஆடை வடிவமைப்பாளரையும் வைத்துக்கொள்வதுண்டு.

ஆனால் சில சமயங்களில் அவர்களின் உடைஅணியும் விதம் ஆடையின் தேர்வு என்பன பார்ப்பவர்களுக்கு மோசமானதாக தெரியும்.

அப்படித்தன் இந்த படங்களும்…. பெரியபல்பு வாங்கிய படங்கள்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]