தகுதியிழப்புச் செய்வதற்கு, தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் இல்லை

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடத் தகுதியற்றவர்கள், தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்னர் அவர்களைத் தகுதியிழப்புச் செய்வதற்கு, தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார்.

அரச பணியில் கள அதிகாரிகளாகப் பணியாற்றுபவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது என்று சட்டம் உள்ளது. அதனை மறைத்து, சட்டவிரோதமாக அத்தகைய கள அதிகாரிகள் அல்லது போட்டியிடத் தகுதியற்றவர்கள், உள்ளூராட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாலும், அவர்களைத் தகுதியிழப்புச் செய்யும் அதிகாரம் எமக்கு இல்லை.

வெற்றிபெற்ற வேட்பாளர்களை தகுதியிழப்புச் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் நீதிமன்றச் செயல்முறைகளின் மூலமே முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]