ஒரே பாடலில் இரு மொழிகளிலும் தேசிய கீதம் ?

தேசிய கீதம்இனங்களுக்கிடையே நல்லிணக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் தேசிய கீதம் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் வெவ்வேறாக பாடுவதற்கு பதிலாக ஒரே பாடலில் இரு மொழிகளையும் இணைக்க பரிந்துரைக்கபட்டுள்ளது.

இதன் மூலம், இரு சமூகங்களும் ஒற்றுமை, அன்பு, நல்லிணக்கம் ஓங்கும் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது.

 

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]