தேசிய அரசாங்கத்தில் இருந்து ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியும் விலகல்

தேசிய அரசாங்கத்திலிருந்து விலக ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சர் திலங்க சுமத்திபால தெரிவித்துள்ளார்.

ஶ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி அமைச்சர்கள் மற்றும் ஜனாதிபதி ஆகியோருக்கிடையிலான சந்திப்பு நேற்று இரவு ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் நடைபெற்றது.

இந்தச் சந்திப்பின் போது சுதந்திரக்கட்சி அமைச்சர்கள் தமது தீர்மானத்தை ஜனாதிபதிக்கு அறிவித்துள்ளனர்.

அதேவேளை, புதிய பிரதமரை நியமிப்பதில் ஜனாதிபதி உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தை பெற வேண்டியுள்ளதாக அமைச்சர் திலங்க சுமத்திபால தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியும் தேசிய அரசாங்கத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளது.