தேசிய அடையாள அட்டை விநியோகிக்கும் விசேட சேவை இன்று நள்ளிரவு வரை திறந்திருக்கும்

தேசிய அடையாள அட்டை விநியோகிக்கும் விசேட ஒரு நாள் சேவை இன்று 9 ஆம் திகதி நள்ளிரவு 12 மணி வரை நடைபெறும் என ஆட்பதிவு ஆணையாளர் வியானி குணதிலக தெரிவித்தார்.

பொதுவான நாட்களில் ஒருநாள் சேவையின் கீழ் 1,000 அடையாள அட்டைகள் வரை விநியோகிக்கப்படும். என்றாலும் உள்ளூராட்சித் தேர்தலை முன்னிட்டு அதனை 2,000 வரை அதிகரிக்க இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

ஒருநாள் சேவையினூடாக மாத்திரமன்றி சாதாரண சேவையின் கீழ் தினமும் 2,500 முதல் 3,000 வரை அடையாள அட்டைகள் தபால் சேவையினூடாக விநியோகிக்கப்படுவதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.