துறைமுக ஊழியர்கள் கொழும்பு துறைமுகத்தின் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம்

அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தை விற்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக கூறி  ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொண்டுபோது