திருநங்கைகளாளும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்!!

திருநங்கை அல்லது மாற்றுபாலியல் நபர்களான இவர்கள் உடல் ரீதியாக அல்லது மன ரீதியாக மாற்றம் கண்டு மாறுகின்றனர். ஒருசிலர் மத்தியில் இரண்டிலுமே மாற்றங்கள் தென்படும். இது இயல்பு.

திருநங்கைகளாளும்

குரோமோசோம்!

வழக்கத்திற்கு மாறான குரோமோசோம் நிலைபாட்டின் காரணமாக தான் இவர்கள் திருநங்கைகளாக ஆகின்றனர். இது சிலருக்கு பிறப்பால் வேறுப்பட்டிருக்கும். சிலருக்கு வளர, வளர அந்த மாற்றம் அல்லது தாக்கம் அதிகரித்திருக்கும்.

திருநங்கைகளாளும்

 

ட்ரான்ஸ் ஆண்களுக்கான வாய்ப்பு!

ட்ரான்ஸ் ஆண்களிடம் xx குரோமோசோம் மற்றும் கருப்பை, கருப்பை வாய் இருப்பதாலும் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு.

திருநங்கைகளாளும்

ட்ரான்ஸ் – பெண்களுக்கான வாய்ப்பு!

ட்ரான்ஸ் பெண்கள் கருத்தரிக்க வேண்டும் எனில், சில மருத்துவ சிகிச்சைகளை அவர்கள் கடந்து வர வேண்டும். அவர்களது வயிறு பகுதியில் கரு இம்பிளான்ட் செய்ய வேண்டும், அதற்கான ஹார்மோன் தெரபி வழங்க வேண்டும்.

உயிருக்கு அபாயம்!

ட்ரான்ஸ் பெண்கள் கருத்தரிக்க முயல்வது அவர்களது உயிருக்கே கூட அபாயமாக மாறலாம் கரு வளர்ச்சி சரியாக இல்லாமல் போனால் சுற்றி இருக்கும் உடல் உறுப்புகளுக்கு அது அபாயமாக மாறும்.

திருநங்கைகளாளும்

முழுமையான கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பு!

எனவே, ட்ரான்ஸ் ஆண்களுக்கு தான் எந்த வித அபாயமும் இல்லாமல், கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால், சமூகத்தின் பார்வை மற்றும் தங்களை ஆணாக கருதும் அவர்கள் கருத்தரிக்க விரும்புவதில்லை.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]