தாமரை மொட்டு சின்னத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்து வைத்தார் – மஹிந்த ராஜபக்ஷ

தாமரை மொட்டு சின்னத்தில்தாமரை மொட்டு சின்னத்தில் தாமரை மொட்டு சின்னத்தில்  தாமரை மொட்டு சின்னத்தில்

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]