தயான் ஜெயதிலகவின் நியமனத்தை இடைநிறுத்திய நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு

ரஷ்யாவுக்கான இலங்கை தூதுவராக தயான் ஜெயதிலகவுக்கு நியமனம் வழங்குவதை உயர் பதவிகள் தொடர்பான நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு இடைநிறுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவரது நியமனத்துக்கு எதிராக பல முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப்பெற்றதை அடுத்தே தெரிவுக்குழு அவரது நியமனத்தை இடைநிறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.

இதேவேளை, அவரது நியமனத்திற்கு எதிராக 15 சிவில் அமைப்புகள் முறைப்பாடுகளை தாக்கல் செய்துள்ளதாக ஜே.வி.பி.யின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]