தபால் கொடுப்பனவு இருமடங்காக அதிகரிப்பு

தபால் கொடுப்பனவு

நாடாளுமன்ற மற்றும் மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கான தபால் வசதிகளை அதிகரிப்பது தொடர்பான யோசனைக்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற வருடாந்த இலவச தபால் வசதிக்கான கொடுப்பனவு 175,000 ரூபாயிலிருந்து 350,000 ரூபாய் வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற வருடாந்த இலவச தபால் வசதி கொடுப்பனவு 24,000 ரூபாயிலிருந்து 48,000 ரூபாய் வரையிலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் இந்த யோசனையை அமைச்சரவையில் சமர்ப்பித்திருந்தார்.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]