தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு (SAITM) எதிராக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கோட்டையில் (படங்கள்)

SAITM

SAITM

SAITM

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]