இலங்கையில் தனிநபர் வருமானம் வீழ்ச்சி

இலங்கையில் தனிநபர் வருமானம் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கையில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தனிநபர் வருமானம் 15 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், வீழ்ச்சியைச் சந்தித்துள்ளதாக மத்திய வங்கிய வெளியிட்டுள்ள வருடாந்த புள்ளிவிபரவியல் அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தனிநபர் வருமானம் 8 டொலரால் (0.21 வீதம்) வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு தனிநபர் வருமானம் 3835 டொலர் என்று மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

கடைசியாக இலங்கையின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தனிநபர் வருமானம் 2001ஆம் ஆண்டிலேயே வீழ்ச்சியடைந்தது. அப்போது 31 டொலர் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்து, தனிநபர் வருமானம் 838 டொலராக இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]