டிசெம்பர் முதல் மிகப் பழைய பண நோட்டுகளை மத்திய வங்கி ஏற்காது

டிசெம்பர் முதல் கிழிந்த, மங்கிப்போன, கிறுக்கப்பட்ட நாணயத்தாள்கள் நிராகரிக்கப்படுமென இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

நாணயத்தாள்களில் கிறுக்குவதும் குறிப்புகளை எழுதுவதும் தேவையில்லாமல் கசங்குவதும் 1949ஆம் ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க நாணயச் சட்டத்தின்கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமெனவும், பொதுமக்கள் அவ்வாறான தவறுகளைச் செய்வதை தவிர்த்துக்கொள்ளவேண்டுமெனவும் மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

டிசெம்பர் முதல்

அவ்வாறான பாவிக்கமுடியாத நாணயத்தாள்களை வைத்திருப்பவர்கள் வங்கிகளில் அவற்றை மாற்றி புதிய தாள்களைப் பெற்றுக்கொள்ளவேண்டுமெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]