ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை சுவரை சுத்தம் செய்யும் பணி முன்னெடுப்பு

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை சுவரை சுத்தம் செய்யும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இப்பணிகள் பாரம்பரிய முறைப்படி ஜெருசலேம் நகராட்சி மன்றத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த நகருக்கு வரும் பக்தர்கள் தங்களின் வேண்டுதல்களை காகிதங்களில் எழுதி அங்குள்ள பழங்கால மேற்கு சுவரில், கற்களுக்கு இடையில் வைத்து விடுவது வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

இவ்வாறு சேரும் காகிதங்களை ஆண்டுக்கு இருமுறை முறைப்படி சேகரித்து ஜெருசலேம் ஒலிவஸ் மலையில் புதைப்பது வழக்கம்.

அந்தவகையில் இந்த ஆண்டில் முதன் முறையாக காகிதங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, காகிதம் வைக்கும் இடங்கள் துப்பரவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை

ஜெருசலேம் பிரார்த்தனை

Website – www.universaltamil.com

Facebook – www.facebook.com/universaltamil

Twitter – www.twitter.com/Universalthamil

Instagram – www.instagram.com/universaltamil

Contact us – [email protected]